तान्‍रोचमानान्स्वरुचा ब्रह्मपुत्रोपमान्नव ।

पप्रच्छ परमप्रीतः प्रश्रयावनतो नृपः ॥२७॥

निजांगींच्या निजप्रभा । अंगासी आणिली शोभा ।

काय ब्रह्मविद्येचा गाभा । शोभे नवप्रभा शोभायमान ॥६॥

निजहृदयींचें ब्रह्मज्ञान । परिपाकें प्रकाशलें पूर्ण ।

तेंचि निजांगा मंडण । इतर भूषण त्यां नाहीं ॥७॥

मुगुट कुंडलें कंकण । मूर्खाअंगीं बाणलीं पूर्ण ।

ते शोभा लोपूनि मूर्खपण । बाहेर संपूर्ण प्रकाशे ॥८॥

तैसे नव्हती हे ज्ञानघन । ब्रह्मपूर्णत्वें विराजमान ।

तेंचि त्यांसी निजांगा मंडण । इतर भूषण त्यां नाहीं ॥९॥

ब्रह्मानुभवें पूर्णत्व पूर्ण । इंद्रियद्वारा विराजमान ।

तें त्यांसी निजशांतिभूषण । मुगुट कंकण तें तुच्छ ॥२१०॥

मागां वाखाणिले सनकादिक । त्यांसमान कीं अधिक ।

ऐसा विचारितां परिपाक । त्यां यां वेगळीक दिसेना ॥११॥

त्यांची यांची एक गती । त्यांची यांची एक स्थिती ।

त्यांची यांची एक शांती । भेदु निश्चितीं असेना ॥१२॥

त्यांच्याऐसे हे सखे बंधु । त्यांच्याऐसा समान बोधु ।

त्यांच्याऐसा हा अनुवादु । सर्वथा भेदु असेना ॥१३॥

ते चौघे हे नव जण । अवघ्यां एकचि ब्रह्मज्ञान ।

त्यांची यांची शांती समान । हें विदेहासी पूर्ण कळूं सरलें ॥१४॥;

ऐसें परिपूर्णत्व जाणोनी । राजा सुखावे स्थिति देखोनी ।

मग अतिविनीत होऊनी । मृदु मंजुळ वचनीं विनवीत ॥१५॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी