इति प्रगृणतां तेषां स्त्रियोऽत्यद्भुतदर्शनाः ।

दर्शयामास शुश्रूषां स्वर्चिताः कुर्वतीर्विभुः ॥१२॥

अपकार्‍यां उपकार करिती । या नांव 'निर्विकार निजशांति' ।

तेचि शांतीची परिपाकस्थिति । विघ्नकर्त्याप्रती हरि दावी ॥७८॥

सांगोनियां आपुली स्थिती । कामादिक स्तुति करिती ।

तंव परमाश्चर्य देखती । स्त्रिया अत्यद्भुती अकस्मात ॥७९॥

स्वरूप वैभव अळंकार । श्रियेहूनियां सुंदर ।

सेवेलागीं अतितत्पर । सदा सादर सावधानें ॥१८०॥

नवल लाघव नारायणा । कैसें यां दाखविलें विंदाना ।

त्या स्त्रियांखालीं स्वर्गांगना । दिवा खद्योत जाण तैशा दिसती ॥८१॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel