निःक्षत्रियामकृत गां च त्रिःसप्तकृत्वो रामस्तु हैहयकुलाप्ययभार्गवाग्निः ।

सोऽब्धिं बबन्ध दशवक्त्रमहन्सलङकं सीतापतिर्जयति लोकमलघ्नकीर्तिः ॥२१॥

तो देवाधिदेवोत्तमु । स्वयें झाला 'परशुरामु' ।

तेणें क्षत्रियांचा पराक्रमु । केला निर्धर्मु निजप्रतापें ॥४१॥

तो गोब्राम्हणकैवारी । सहस्त्रार्जुनातें संहारी ।

सहस्त्र भुजांची कांडोरीं करी । केली बोहरी दानवकुळा ॥४२॥

जमदग्नीचा कोपाग्नि । परशुरामतेजें प्रज्वळूनि ।

हैहयकुळ जाळूनि । आहाळिली अवनी क्षत्रियांची ॥४३॥

तेणें तीन सप्तकें वीररसु । देऊनि क्षत्रियमद बहुवसु ।

त्या रोगाचा केला नाशु । धरेचे ईशु धरामर केले ॥४४॥

जो अवतारांचें मूळ पीठ । जो वीरवृत्ति अतिउद्भट ।

तो अवतारांमाजीं श्रेष्ठ । अतिवरिष्ठ 'श्रीराम' ॥४५॥

पापें पळती रामनामें । नामांकित वंदिजे यमें ।

गणिकेचीं कर्माकर्में । श्रीरामनामें निर्दळिलीं ॥४६॥

नामें कळिकाळासी धाक । यमदूतां न मिळे भीक ।

रामनामगजरें देख । पळे निःशेख जन्ममरण ॥४७॥

जो देवांचे बंद सोडी । नवग्रहांची बेडी तोडी ।

जेणें रामराज्याची रोकडी । उभविली गुढी तिन्ही लोकीं ॥४८॥

ज्याचेनि शिळा तरती सागरीं । असुर मारिले वानरीं ।

जेणें सुवर्णाची नगरी । वोपिली पुरी शरणागतासी ॥४९॥

जो प्रतापाचा मरिगळा । जेणें सेतु बांधिला अवलीळा ।

चरणीं उध्दरिली शिळा । जो निजजिव्हाळा निजभक्तां ॥२५०॥

तो अवतार मूर्तिमंत । राया अद्यापि असे वर्तत ।

हा संवाद त्रेतायुगांत । द्रुमिल सांगत विदेहासी ॥५१॥

यालागीं श्रीराम राम । नित्य जपे जो हें नाम ।

तो पुरुषांमाजीं पुरुषोत्तम । कर्माकर्म-अतीत तो ॥५२॥

तें रामनाम अवचटें । भीतरीं रिघे कर्णपुटें ।

तैं कळिमळांचीं मळकटें । नामोद्धाटें नासती ॥५३॥

ऐशी रामनामाची ख्याती । जगदुद्धारें केली कीर्ती ।

धन्य धन्य जे परिसती । धन्य जे गाती रामचरित ॥५४॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी