अवतीर्य यदोर्वंशे बिभ्रद्रूपमनुत्तमम् ।

कर्माण्युद्दामवृत्तानि हिताय जगतोऽकृथाः ॥२३॥

पूर्णपुरुषा हृषीकेशी । तूं अवतरलासी यदुवंशीं ।

सीमा तुझिया रूपासी । बरवेपणासी न करवे ॥४६॥

तूं सर्वांमाजीं सर्वोत्तम । देखतां वृत्तींसी उपरम ।

लीलाविग्रही पुरुषोत्तम । मनोरम सकळिकां ॥४७॥

कर्में केलीं परमाभ्दुतें । गोवर्धन धरिला वाम हस्तें ।

मुखें प्राशूनि वणव्यातें । गोपाळांतें वांचविलें ॥४८॥

मृता आणिलें गुरुपुत्रासी । गत गर्भ भेटविले देवकीसी ।

गोपालवत्सें तूं जाहलासी । विधात्यासी भुलविलें ॥४९॥

जगाचिया परम हिता । लागीं नाना चरित्रकथा ।

करिता जालासी श्रीअनंता । कृष्णनाथा निजजनका ॥२५०॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी