श्रीभगवानुवाच ।

प्रायेण मनुजा लोके लोकतत्त्वविचक्षणाः ।

समुद्धरन्ति ह्यात्मानमात्मनैवाशुभाशयात् ॥१९॥

भूत संचरलियापाठीं । सुटती जल्पवादगोठी ।

त्यातें गुणिया पाहोनि दिठीं । अक्षता त्राहाटी मंत्रोनी ॥६॥

पाहतां पांचभौतिक संसारु । सहजें झाला असे थोरु ।

माजीं झोंबलासे कृष्णवियोगखेचरु । उद्धव लेंकरूं झडपिलें ॥७॥

मिसें उद्धवाची झडपणी । अहंम्हैसासुर लागला झणीं ।

त्यासी करावया झाडणी । कृष्ण गुणी चालिला ॥८॥

तेथ झाडणीलागीं आतां । यदूअवधूतसंवादकथा ।

त्याचि मंत्रूनि मंत्राक्षता । होय झाडिता श्रीकृष्णु ॥९॥

श्रीकृष्ण म्हणे उद्धवासी । सावध होईं निजमानसीं ।

येऊनियां मनुष्यलोकासी । आप‍आपणांसी उद्धरिती ॥२१०॥

पाहतां यया परमार्था । साह्य नव्हे माता पिता ।

पुत्र भ्राता दूहिता कांता । साह्य सर्वथा हे नव्हती ॥११॥

साह्य परमार्था नव्हे व्याही । शेखीं साह्य नव्हे जांवयी ।

आपणिया आपण साह्य पाहीं । जो निजदेहीं विवेकी ॥१२॥

मुमुक्षुमार्गींचे सज्ञान । लोकतत्वविचक्षण ।

विचारूनि कार्यकारण । स्वबुद्धीं जाण उद्धरले ॥१३॥

नित्यानित्यविवेकें । अनित्य सांडिती त्यागमुखें ।

नित्य तें यथासुखें । हित संतोखें अंगीकारिती ॥१४॥

नित्यत्वें जें उरलें जाण । तें स्वरूप माझें चिद्धन ।

तेंचि साधकांचे साधन जाण । अनन्यपणें चिंतिती ॥१५॥

भावितां माझी दृढ भावना । मीचि ते होती जाणा ।

कीटकीभृंगीचिया खुणा । आप आपणियां उद्धरिती ॥१६॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी