पुरुषत्वे च मां धीराः साङ्ख्ययोगविशारदाः ।

आविस्तरां प्रपश्यन्ति सर्वशक्त्युपबृंहितम् ॥२१॥

एवं वैराग्यें पूर्ण भरित । धीर पुरुष विवेकयुक्त ।

सांख्ययोग विवंचित । निजीं निज प्राप्त तत्काळ ॥३९॥

नरदेहीं विवेक वसे । निजरूप पावले कैसे ।

जें सर्वशक्तियुक्त असे । तें सावकाशें देखती ॥२४०॥

जें प्रसवे सर्वशक्तींतें । तें सर्वशक्ति शक्तिदातें ।

जें नातळे सर्वशक्तीतें । त्या स्वरूपातें पाहताती ॥४१॥

उद्धवा काय सांगों गोष्टी । बहुत शरीरें सृजिलीं सृष्टीं ।

मज नरदेहीं आवडी मोटी । उठाउठीं मी होतों ॥४२॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel