भूतैराक्रम्यमाणोऽपि धीरो दैववशानुगैः ।

तद्विद्वान्न चलेन्मार्गादन्वशिक्षं क्षितेर्व्रतम् ॥३७॥

परमार्थी मुख्य शांती । साधकांसी पाहिजे निश्चितीं ।

यालागीं प्रथम गुरु क्षिती । निजशांतीलागूनी ॥३६०॥

पृथ्वी गुरु त्रिविध पाहीं । पर्वत वृक्ष आणि मही ।

यांचीं लक्षणें धरितां देहीं । गुरुत्व पाहीं पृथ्वीसी ॥६१॥

अंतरनिग्रहो ते शांती । बाह्येंद्रियनिग्रहो ते दांती ।

उभयसहिष्णुता ते क्षांती । क्षांतीसी क्षिति गुरु केली ॥६२॥

पृथ्वीते नानाभूतीं । माझी माझी म्हणौनि झोंबती ।

नाना भेदीं भिन्न करिती । निजवृत्तिव्यवहारें ॥६३॥

त्या भूतांचे भिन्न वर्तन । पृथ्वी संपादी आपण ।

मोडों नेदी अभिन्नपण । अखंड जाण सर्वदा ॥६४॥

तैसें योगियांचे लक्षण । करितां कर्म भिन्नभिन्न ।

वृत्ति अखंडदंडायमान । सर्वदा जाण असावी ॥६५॥

देहासी अदृष्टयोगें गती । भूतें अदृष्टयोगें आक्रमिती ।

भूतीं निजात्मता भाविती । द्वंद्वें न बाधिती साधकां ॥६६॥

येथ भूतीं पृथ्वी पूजिली । नातरी विष्ठामूत्रीं गांजिली ।

हर्षविषादा नाहीं आली । निश्चळ ठेली निजक्षांती ॥६७॥

भूतें पार्थिवेंचि तंव झालीं । तिंहीं पृथ्वी पूजिली ना गांजिली ।

ऐक्यें द्वंद्वभावा मुकलीं । निश्चळ झाली निजरूपें ॥६८॥

तैसाचि योगियाही जाणा । भूतवैषम्यें डंडळेना ।

सर्वभूती निजात्मभावना । विषमीं समाना भावितां ॥६९॥

आतां पृथ्वीची अभिनव शांति । ते सांगेन राया तूजप्रती ।

जे शांति धरोनि संती । भगवद्‍भक्ती पावले ॥३७०॥

पृथ्वी दाहेंकरूनि जाळिली । नांगर घालूनि फाळिली ।

लातवरीं तूडविली । तोडिली झाडिली पैं भूतीं ॥७१॥

तो अपराधू न मनूनि क्षिती । सवेंचि भूतांतें प्रसन्न होती ।

तेथेंचि पिकवूनि नाना संपत्ती । तृप्ति देती भूतांतें ॥७२॥

ऐस‍ऐशिया निजशांती । लागीं गुरु म्यां केली क्षिती ।

ऐक सभाग्या भूपती । शांतीची स्थिति अभिनव ॥७३॥

एकें अपराधु केला । दूजेनि उगाचि साहिला ।

इतूकेनि शांतु केवीं झाला । उपेक्षिला अपराधी ॥७४॥

ऊंसु मोडी त्या गोड भारी । छेदितें शस्त्र गोड करी ।

पिळिलियाआळिलियावरी । स्वादाचिया थोरी अपकार्‍यां देतू ॥७५॥

अपराध साहोनि अंगी । त्याच्या प्रवर्ते हितालागीं ।

तेचि शांति पैं जगीं । होय दाटुगी निर्द्वंद्व ॥७६॥

अपराध साहोनि अंगावरी । अपराध्या होईजे उपकारी ।

हें शिकलों पृथ्वियेवरी । परोपकारीं पर्वत ॥७७॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी