क्वचिच्छन्नः क्वचित्स्पष्ट उपास्यः श्रेय इच्छताम् ।

भुङ्क्ते सर्वत्र दातृणां दहन्‌ प्रागुत्तराशुभम् ॥४६॥

भीतरीं तेजस्वी वरी झांकिला । होमकुंडीं अग्नि पुरिला ।

कां यज्ञशाळे प्रज्वळला । याज्ञिकीं केला महायागू ॥९८॥

जो जो उपासका भावो जीवीं । त्या त्या श्रेयातें उपजवीं ।

पूर्वोत्तर अशुचित्वें आघवीं । जाळूनि हवी सेवितु ॥९९॥

तैशीचि योगियाची लीळा । भाविकां प्रकट दिसे डोळां ।

एकां गुप्तचि होऊनि ठेला । न दिसे पाहिला सर्वथा ॥५००॥

ऐसियाच्याही ठायीं । भावबळे भाविक पाहीं ।

अर्चिती जें जें कांहीं । तेणें मोक्ष पाहीं मुमुक्षां ॥१॥

तें पडतांचि योगियांच्या मुखीं । संचित क्रियमाणें असकीं ।

क्षाळोनियां एकाएकीं । करी सुखी निजपदीं ॥२॥

आणीकही अग्नीचें लक्षण । राया तूज मी सांगेन जाण ।

जेणें सगुण आणि निर्गुण । दिसे समान समसाम्यें ॥३॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी