सुदुःखोपार्जितैर्वित्तैराशासानां गृहाशिषः ।

मधुहेवाग्रतो भुङ्क्ते यतिर्वै गृहमेधिनाम् ॥१६॥

दुःखें उपार्जूनि वित्त । गृहसामग्री नाना पदार्थ ।

त्याचे पाक करवी गृहस्थ । निजभोगार्थ आवडीं ॥५३॥

तेथ समयीं आला अतिथ । संन्यासी ब्रह्मचारी अन्नार्थ ।

गृहस्थाआधीं तो सेवित । तोंड पाहत गृहमेधी ॥५४॥

जैसें दवडून मोहळमाशियांसी । मधुहर्ता मधु प्राशी ।

तैसें होय गृहस्थासी । नेती संन्यासी सिद्धपाकु ॥५५॥

समयीं पराङ्‍मुख झालिया यती । सकळ पुण्यें क्षया जाती ।

यथाकाळीं आलिया अतिथी । स्वधर्मु रक्षिती सर्वथा ॥५६॥

अर्थसंग्रहाची बाधकता । तुज म्यां सांगितली तत्त्वतां ।

मृग गुरु केला सर्वथा । तेही कथा परियेसी ॥५७॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel