सन्तं समीपे रमणं रतिप्रदं वित्तप्रदं नित्यमिमं विहाय ।

अकामदं दुःखभयादिशोक मोहप्रदं तुच्छमहं भजेऽज्ञा ॥३०॥

संतपुरुषाची प्राप्ती । जवळी असतां नेणें आसक्ती ।

ज्यासी केलिया रती । कामनिवृत्ती तत्काळ ॥१९॥

काम निवर्तवूनि देख । अनिवार पुरवी नित्य सुख ।

चित्तदाता तोचि एक । अलोलिक पैं देणें ॥२२०॥

सकळ ऐश्वर्य निजपदेंसीं । संतोषोनि दे रतीसी ।

रमवूं जाणे नरनारींसीं । रमणु सर्वांसी तो एकु ॥२१॥

सांडोनि ऐसिया कांतासी । माझी मूढता पहा कैसी ।

नित्य अकामदा पुरुषासी । कामप्राप्तीसी भजिन्नलें ॥२२॥

आपुला पूर्ण न करवे काम । ते मज केवीं करिती निष्काम ।

त्यांचेनि संगें मोहभ्रम । दुःख परम पावलें ॥२३॥

त्यांचेनि सुख नेदवेच मातें । परी झाले दुःखाचेचि दाते ।

भयशोकआधिव्याधींतें । त्यांचेनि सांगातें पावलें ॥२४॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel