मज्जन्मकर्मकथनं मम पर्वानुमोदनम् ।

गीतताण्डववादित्र गोष्ठीभिर्मद्‍गृहोत्सवः ॥३६॥

ध्यानावस्थें करी ध्यान । नातरी कथानिरूपण ।

अनुसंधानीं सावधान । रितें मन राहूं नेदी ॥५३॥

माझीं जन्मकर्में निरूपितां । आवडी उल्हास थोर चित्ता ।

स्वेद रोमांच द्रवतां । सप्रेम कथा उल्हासे ॥५४॥

ऐकूनि रहस्य हरिकथा । द्रव नुपजे ज्याचिया चित्ता ।

तो पाषाण जाण सर्वथा । जळीं असतां कोरडा ॥५५॥

ऐक माझे भक्तीचें चिन्ह । माझ्या पर्वाचें अनुमोदन ।

करी करवी आपण । दीनोद्धरण‍उपावो ॥५६॥

पर्वविशेष भागवतधर्मीं । नृसिंहजयंती रामनवमी ।

वामनजयंती जन्माष्टमी । उत्तमोत्तमीं शिवरात्र ॥५७॥

वैष्णवांसी शिवरात्री विरुद्ध । हें बोलणें अतिअबद्ध ।

सकळ पुराणीं अविरुद्ध । व्यास विशुद्ध बोलिला ॥५८॥

शिव श्याम तमोगुणी । तो शुद्ध झाला विष्णूच्या ध्यानीं ।

विष्णु श्याम शिवचिंतनीं । विनटले गुणीं येरयेरां ॥५९॥

शिव धवळधाम गोक्षीरू । विष्णु घनश्याम अतिसुंदर ।

बाप ध्यानाचा बडिवारू । येरें येरू व्यापिला ॥१२६०॥

मुदला दोहींसी ऐक्य शुद्ध । मा उपासकांसी का विरुद्ध ।

शिवरात्री वैष्णवांसी अविरुद्ध । व्रत विशुद्ध सर्वांसी ॥६१॥

जे पर्वणी प्रिय चक्रपाणी । जे सकळ कल्याणाची श्रेणी ।

उभय पक्षां तारिणी । वैष्णवजननी एकादशी ॥६२॥

जे शुक्लकृष्णपक्षविधी भक्त वाऊनियां खांदी ।

नेऊनियां सायुज्यसिद्धी । मोक्षपदीं बैसवी ॥६३॥

करावी शुक्ल एकादशी । त्यजावें कृष्णपक्षासी ।

उपडलिया एका पक्षासी । सायुज्यासी केवीं पावे ॥६४॥

दों पांखीं उड्डाण पक्ष्यासी । एकु उपडिल्या नुडवे त्यासी ।

तेवीं पां त्यजितां कृष्णपक्षासी । सायुज्यासी न पविजे ॥६५॥

तेवीं एकादशी पाहीं । जो जो उत्सवो जे जे समयीं ।

तो तो उपतिष्ठे माझ्या ठायीं । संदेहो नाहीं सर्वथा ॥६६॥

जो एकादशीचा व्रतधारी । मी नित्य नांदें त्याच्या घरीं ।

सर्व पर्वकाळांच्या शिरीं । एकादशी खरी पैं माझी ॥६७॥

जो एकादशीचा व्रती माझा । तो व्रततपतीर्थांचा राजा ।

मज आवडे तो गरुडध्वजा । परिग्रहो माझा तो एकु ॥६८॥

जैं माझे भक्त आले घरा । तैं सर्व पर्वकाळ येती दारा ।

वैष्णवां तो दिवाळी दसरा । तीर्थें घरा तैं येती ॥६९॥

चंद्रसूर्यग्रहणांसी । वोवाळूनि सांडी ते दिवसीं ।

कपिलाषष्ठी ते याची दासी । मा अर्धोदयासी कोण पुसे ॥१२७०॥

ऐसें मद्‍भक्तांचें आगमन । तेणें उल्हासें न संटे मन ।

सर्वस्व वेंचितां धनधान्य । हरिखें जाण नाचतु ॥७१॥

ऐशीं माझ्या भक्तांची आवडी । त्यांचे संगतीची अतिगोडी ।

त्या नांव भक्तीची कुळवाडी । पर्वकोडी ते दिवसीं ॥७२॥

पर्वविशेष आदरें । संत आलेनि अवसरें ।

श्रृंगारी हरिमंदिरें । गुढिया मखरें महोत्साह ॥७३॥

संत बैसवूनि परवडीं । कीर्तन मांडिती निरवडी ।

हरिखें नाचती आवडी । धरिती बागडी विन्यासें ॥७४॥

टाळ घोळ मृदंग कुसरीं । नाना चरित्रें गाती गजरीं ।

गर्जती स्वानंद अवसरी । जयजयकारी हरिनामें ॥७५॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी