असत्त्वाद् आत्मनोऽन्येषां भावानां तत्कृता भिदा ।

गतयो हेतवश्चास्य मृषा स्वप्नदृशो यथा ॥३१॥

गुरुकृपा जो सज्ञान । त्यासी देहाचें अबाधित भान ।

मिथ्या प्रपंचाचें दर्शन । कर्में कर्तेपण त्या नाहीं ॥७१॥

अविद्या द्योतिले वर्णाश्रम । तेथींचे आविद्यक क्रियाकर्म ।

तेथील जो वेदोक्त धर्म । तो अविद्याभ्रम अज्ञाना ॥७२॥

सज्ञान भक्तांच्या ठायीं । ते अविद्या निःशेष नाहीं ।

मा वेदविधान तेथें पाहीं । रिघावया कायी कारण ॥७३॥

आंबा सफळित जव असे । तंव नेटेंपाटें राखण बैसे ।

फळ हाता आल्या आपैसें । राखण वायसें राहेना ॥७४॥

तेवीं अविद्येचें जंव बंधन । तंव वेदाचें वेदविधान ।

अविद्या नाशिलिया जाण । विधीनें तें स्थान सोडिलें ॥७५॥

अविद्या जाऊनि वर्ततां देहीं । देहाचा देहत्वें हेतु नाहीं ।

हें म्हणाल न घडेच कांहीं । ऐक तेंही सांगेन ॥७६॥

स्वप्नींचें देहादि प्रपंचभान । स्वप्नाचमाजीं सत्य जाण ।

जागें होतां तें अकारण । संस्कारें स्वप्न दिसतांही ॥७७॥

स्वप्नीं राज्यपद पावला । कां व्याघ्रमुखीं सांपडला ।

अथवा धनादिलाभ झाला । रत्‍नें पावला अनर्घ्यें ॥७८॥

तेथींचें सुख दुःख हरिख । जागत्यासी नाहीं देख ।

तेवीं सज्ञानासी आविद्यक । नोहे बाधक निजबोधें ॥७९॥

देहीं असोनि विदेहस्थिती । ऐशा बोधसाधिका ज्या युक्ती ।

स्वयें सांगेन म्हणे श्रीपती । भेदाची उत्पत्ती छेदावया ॥४८०॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी