कथं विना रोमहर्षं द्रवता चेतसा विना ।

विनानन्दाश्रुकलया शुध्येद् भक्त्या विनाऽऽशयः ॥ २३ ॥

आवडीं हरिकथा ऐकतां । नाना चरित्रें श्रवण करितां ।

माझी आत्मचर्चा हृदयीं धरितां । पालटू चित्ता तेणें होये ॥७॥

तेणेंचि उपजे माझी भक्ती । माझ्या भजनाच्या अतिप्रीतीं ।

आवडीं माझीं नामें गाती । रंगीं नाचती सद्‍भावें ॥८॥

पोटांतूनियां उल्हासतां । रंगीं गातां पैं नाचतां ।

अंतरीं द्रवो झाला चित्ता । ते अवस्था बाह्य दिसे ॥९॥

अंतरीं सुखाची झाली जोडी । बाह्य रोमांची उभिली गुढी ।

त्या स्वानुभवसुखाची गोडी । नयनीं रोकडी प्रवाहे ॥३१०॥

माझे भक्तीचिया आवडीं । अहं सोहं दोनी कुडीं ।

तुटली अभिमानाची बेडी । विषयगोडी निमाली ॥११॥

ते काळींचें हेंचि चिन्ह । पुलकांकित देहो जाण ।

नयनीं आनंदजीवन । हृदयीं परिपूर्ण स्वानंदू ॥१२॥

पुंजाळले दोनी नयन । सदा सर्वदा सुप्रसन्न ।

स्फुरेना देहाचे भान । भगवंतीं मन रंगलें ॥१३॥

ऐसी नुपजतां माझी भक्ती । कैंची होय विषयविरक्ती ।

विरक्तीवीण माझी प्राप्ती । नव्हे निश्चितीं उद्धवा ॥१४॥

माझी शुद्धभक्ती तत्त्वतां । साचार आली जयाचे हाता ।

ऐक त्याच्या चिन्हांची कथा । आणि पवित्रता तयाची ॥१५॥

माझे भक्तीसी जो लागला । तो तत्काळ पवित्र झाला ।

त्यानें त्रिलोक पुनीत केला । हें गर्जोनि बोलिला श्रीकृष्णू ॥१६॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी