हृत्पुण्डरीकमन्तःस्थम् ऊर्ध्वनालमधोमुखम् ।

ध्यात्वोर्ध्वमुखमुन्निद्रमष्टपत्रं सकर्णिकम् ॥ ३६ ॥

जैसें केळीचें कमळ । तैसें हृदयीं अष्टदळ ।

अधोमुख ऊर्ध्वनाळ । अतिकोमळ लसलसित ॥६५॥

धरोनि प्राणायामाचें बळ । ऊर्ध्वमुख हृदयकमळ ।

विकसित करावें अष्टदळ । ध्यानें प्रबळ ध्यातां पैं ॥६६॥

तेथ ऊर्ध्वमुख अधोनाळ । ध्याना आलिया हृदयकमळ ।

अतिउन्निद्र अष्टदळ । ध्यानीं अचंचळ स्थिरावल्या ॥६७॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी