हृत्पुण्डरीकमन्तःस्थम् ऊर्ध्वनालमधोमुखम् ।

ध्यात्वोर्ध्वमुखमुन्निद्रमष्टपत्रं सकर्णिकम् ॥ ३६ ॥

जैसें केळीचें कमळ । तैसें हृदयीं अष्टदळ ।

अधोमुख ऊर्ध्वनाळ । अतिकोमळ लसलसित ॥६५॥

धरोनि प्राणायामाचें बळ । ऊर्ध्वमुख हृदयकमळ ।

विकसित करावें अष्टदळ । ध्यानें प्रबळ ध्यातां पैं ॥६६॥

तेथ ऊर्ध्वमुख अधोनाळ । ध्याना आलिया हृदयकमळ ।

अतिउन्निद्र अष्टदळ । ध्यानीं अचंचळ स्थिरावल्या ॥६७॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel