स इदानीं सुमहता कालेनामित्रकर्शन ।

न प्रायो भविता मर्त्यलोके प्रागनुशासितः ॥४॥

काम क्रोध लोभ अभिमान । हे भक्तांचे वैरी सहाजण ।

त्यांचें तूं करिशी निर्दळण । अरिमर्दन या हेतू ॥३१॥

भक्तांचें अरिनिर्दळण । तुजवांचोनि कर्ता आन ।

तिहीं लोकीं नाहीं जाण । अनन्यशरण यालागीं ॥३२॥

तुवां कल्पाचिये आदीसी । उपदेशिलें सनकादिकांसी ।

बहुकाळ जाहले त्या बोलासी । ते धर्म कोणापाशीं प्रायशां नाहीं ॥३३॥

प्रायशां ये कालीं नर । नाहीं स्वधर्मी तत्पर ।

शिश्नोदरीं अत्यादर । स्वधर्मविचार विसरोनी ॥३४॥

याथातथ्यें धर्मप्रतिष्ठा । करी ऐसा नाहीं उपदेष्टा ।

यालागीं जी वैकुंठा । स्वधर्मनिजनिष्ठा मज सांग ॥३५॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel