आदरः परिचर्यायां सर्वाङ्गैरभिवन्दनम् ।

मद्‍भक्तपूजाऽभ्यधिका सर्वभूतेषु मन्मतिः ॥२१॥

`इंद्रिये' वेंचिलीं पूजाविधानें । `वाचा' वेंचली हरिकीर्तनें ।

`हृदय' वेंचलें माझोनि ध्यानें । `अष्टांग' नमनें वेंचले ॥२९॥

ऐसा अत्यादरे वाडेंकोडें । सबाह्य वेंचला मजकडे ।

माझे भक्त देखिल्या पुढें । हरिखें मजकडे येवोंचि विसरे ॥२३०॥

माझे भक्त भाग्यें येती घरा । तैं पर्वकाळ दिवाळी दसरा ।

तेथें तीर्थें धांवती माहेरा । जेवीं सासराहूनि कुमारी ॥३१॥

पहावया भक्तपूजेची आवडी । सनकादिकांची पडे उडी ।

नारदप्रल्हादादि भक्तकोडी । चढोवढी धांवती ॥३२॥

तेथ सिद्ध येती गा अलोटें । सुरवरांचे टेक फुटे ।

महानुभवांचा ढीग दाटे । पितर नेटेंपाटें धांवती ॥३३॥

वेदांसी रिघावा न घडे । विधि निर्बुजला मागें मुरडे ।

माझ्या भक्तपूजेचेनि कोडें । दारापुढें थाट दाटे ॥३४॥

मद्‍भक्तपूजेचिया उल्हासा । मज टक पडे हृषीकेशा ।

इतरांचा पाड काइसा । भक्तपूजनीं ऐसा महिमा आहे ॥३५॥

मागां सांडूनि माझी पूजा । जेणें मद्‍भक्त पूजिले वोजा ।

तेणें मज पूजिलें अधोक्षजा । परिवारसमाजासमवेत ॥३६॥

प्रतिमा माझ्या अचेतन व्यक्ती । भक्त माझ्या सचेतन मूर्ति ।

त्यांसी पूजिल्या मीं श्रीपती । यथानिगुतीं संतोषें ॥३७॥

जैसा मद्‍भाव मद्‍भक्तीं । तोचि भावो सर्वांभूतीं ।

नानाकार भूताकृती । परी आत्मस्थिती अविकार ॥३८॥

दिसे देहाकृती मुंडली । तीतें म्हणती हे रांडली ।

परी आत्म्याची रांड नाहीं जाहली । असे संचली आत्मस्थिति ॥३९॥

दीर्घ वक्र आणि वर्तुळ । दिसती भिन्न इंगळ ।

परी अग्नि एकचि केवळ । तेवीं भूतें सकळ मद्‌रूपें ॥२४०॥

चित्रांमाजीं नानाकृती । पाहतां अवघी एकचि भिंती ।

तेवीं मी चिदात्मा सर्वभूतीं । निजभावें निश्चितीं जाणावा ॥४१॥

सांडूनि अहंकार दुजा । सर्व भूतीं भावो माझा ।

हे उत्तमोत्तम माझी पूजा । मज अधोक्षजा पढियंती ॥४२॥

ऐशी जो माझी पूजा करी । तो मज पढियंता गा भारी ।

मी सर्वांगे राबें त्याच्या घरीं । तो मजवरी मिराशी ॥४३॥

त्याच्या चेष्टांची जे गती । तेचि माझी भजनस्थिती ।

हेंचि स्वमुखें श्रीपती । उद्धवाप्रती सांगता ॥४४॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी