धान्यदार्वस्थितन्तूनां रसतैजसचर्मणाम् ।

कालवाय्वग्निमृत्तोयैः पार्थिवानां युतायुतैः ॥१२॥

शूद्रप्रतिग्रहाचें धान्य । एकरात्रीं शुद्ध जाण ।

स्त्रुक्स्त्रुवादिकाष्ठभाजन । जलप्रक्षालनें शुद्धत्व ॥३७॥

व्याघ्रनख गजदंत । अपवित्र जंव स्नेहयुक्त ।

जेव्हा होती स्नेहतीत । अतिपूनीत ते काळीं ॥३८॥

पट्टतंतु स्वयें पुनीतु । वायूनें शुद्ध ऊर्णातंतु ।

वस्त्रतंतु जळाआंतु । होय पुनीतु प्रक्षाळिल्या ॥३९॥

गोक्षीर पवित्र कांस्यमृत्पात्रीं । तेंचि अपवित्र ताम्रपात्रीं ।

ताम्र पवित्र आम्लेंकरीं । आम्ल लवणांतरीं पवित्र ॥१४०॥

घृत पवित्र अग्निसंस्कारीं । अग्नि पवित्र ब्राह्मणमंत्रीं ।

ब्राह्मण पवित्र स्वाचारीं । पवित्रता आचारीं वेदविधीं ॥४१॥

वेद पवित्र गुरुमुखें । गुरु पवित्र निजात्मसुखें ।

आत्मा पवित्र गुरुचरणोदकें । पवित्र उदकें द्विजचरणीं ॥४२॥

पृथ्वी पवित्र जळसंस्कारीं । जळ पवित्र पृथ्वीवरी ।

चर्म पवित्र तैलेंकरीं । तेल चर्मपात्रीं पवित्र ॥४३॥

व्याघ्रादि जें मृगाजिन । इयें स्वभावें पवित्र जाण ।

अग्निसंस्कारें सुवर्ण । पवित्रपण स्वभावें ॥४४॥

एवं इत्यादि परस्परीं । शुचित्व बोलिलें स्मृतिशास्त्रीं ।

आतां मळलिप्त झालियावरी । त्यांचेही अवधारीं शुचित्व ॥४५॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी