फलश्रुतिरियं नृणां न श्रेयो रोचनं परम् ।

श्रेयो विवक्षया प्रोक्तं यथा भैषज्यरोचनम् ॥२३॥

निष्काम जे कां कर्मस्थिती । ते मूर्ख सर्वथा न करिती ।

त्यांसी दावूनियां फलश्रुती । स्वकर्मप्रवृत्तीं लाविले ॥३८॥

सकाम अथवा निष्काम । कर्मक्रिया दोंहीची सम ।

येथ वासनाचि विषम । सकामनिष्कामफलहेतू ॥३९॥

जेवीं कां स्वातीचें जळ । शिंपीमाजीं होय मुक्ताफळ ।

तेंचि सेवी जैं महाव्याळ । तैं हळाहळ हो‍ऊनि ठाके ॥२४०॥

तेवीं आपुली जे कां कल्पना । निष्कामें आणी मुक्तपणा ।

तेचि सकामत्वें जाणा । द्रुढबंधना उपजवी ॥४१॥

वेदु बोलिला जें स्वर्गफल । तें मुख्यत्वें नव्हे केवळ ।

जेवीं भेषज घ्यावया बाळ । देऊनि गूळ चाळविजे ॥४२॥

ओखद घेतलियापाठीं । क्षयरोगाची होय तुटी ।

परी बाळ हातींचा गूळ चाटी । ते नव्हे फळदृष्टी भेषजीं ॥४३॥

तेवीं वेदाचे मनोगतीं । स्वर्गफळाची अभिव्यक्ती ।

मूर्खासी द्यावया मुक्ती । स्वधर्मस्थिती लावितु ॥४४॥

म्हणसी कर्मवादि जे नर । वेद सांगती प्रवृत्तिपर ।

तो वेदार्थ निर्वत्तितत्पर । केवीं साचार मानावा ॥४५॥

श्रुत्यर्थ जैं प्रवृत्ति धरी । तैं वेदु झाला अनर्थकारी ।

ते प्रवृत्ति दूषूनि श्रीहरी । दावी निवृत्तिवरी वेदार्थ ॥४६॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी