ततो दुःसङगमुत्सृज्य, सत्सु सज्जेत बुद्धिमान् ।

सन्त एतस्य छिन्दन्ति, मनोव्यासङगमुक्तिभिः ॥२६॥

अवश्य त्यागावी दुःसंगता । तो दुःसंग कोण म्हणशी आतां ।

तरी स्त्री आणि स्त्रैणावरता । दुःसंग सर्वथा असेना ॥२॥

जो मानीना वेदशास्त्रार्था । जो अविश्वासी परमार्था ।

ज्यामाजीं अतिविकल्पता । तोही तत्त्वतां दुःसंग ॥३॥

जो बोल बोले अतिविरक्त । हृदयीं अधर्मकामरत ।

कामरोधें द्वेषा येत । तोही निश्चित दुःसंग ॥४॥

कां स्वधर्मकर्मविनीतता । बाह्य दावी सात्विकता ।

हृदयीं दोषदर्शी संतां । हे दुःसंगता अतिदुष्ट ॥५॥

जो मुखें न बोले आपण । परी देखे साधूंचे दोषगुण ।

तेंचि संवादिया दावी उपलक्षण । तो अतिकठिण दुःसंग ॥६॥

मुख्य आपली जे सकामता । तोचि दुःसंग सर्वथा ।

तो काम समूळ त्यागितां । दुःसंगता त्यागिली ॥७॥

कामकल्पनेचा जो मार । तोचि दुःसंग दुर्धर ।

ते कामकल्पना त्यागी जो नर । त्यासी संसार सुखरुप ॥८॥

कामकल्पना त्यागावया जाण । मुख्य सत्संगचि कारण ।

संतांचे वंदितां श्रीचरण । कल्पनाकाम जाण उपमर्दे ॥९॥

संग सर्वथा बाधक । म्हणशी त्यजावा निःशेख ।

तरी सत्संग न धरितां देख । केवीं साधक सुटतील ॥३१०॥

सत्संगेंवीण जें साधन । तेंचि साधकां दृढ बंधन ।

सत्संगेंवीण त्याग जाण । तेंचि संपूर्ण पाषांड ॥११॥

चित्तविषयांचा संबंध । गांठीं बैसल्या सुबद्ध ।

त्यांचा करावया छेद । विवेकें विशद निजसाधु ॥१२॥

संतांच्या सहज गोठी । त्याचि उपदेशांच्या कोटी ।

देहात्मता जीवगांठी । बोलासाठीं छेदिती ॥१३॥

भावें धरिल्या सत्संगती । साधकां भवापाशनिर्मुक्ती ।

यालागीं अवश्य बुद्धिमंतीं । करावी संगती संतांची ॥१४॥;

त्या संतलक्षणांची स्थिती । अतिसाक्षेपें श्रीपती ।

आदरें सांगे उद्धवाप्रती । यथानिगुती निजबोधें ॥१५॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी