गुडपायससर्पींषि, शष्कुल्याऽपूपमोदकान् ।

संयावदधिसूपांश्च, नैवेद्यं सति कल्पयेत् ॥३४॥

झाल्या धूप दीप नीरांजन । देवासी वोगरावें भोजन ।

नानापरीचें पक्वान्न । अन्न सदन्न रसयुक्त ॥२९०॥

मांडा साकरमांडा गुळवरी । शष्कुल्या अमृतफळें क्षीरधारी ।

दुधामाजीं आळिली क्षीरी । वाढिली परी वळिवट ॥९१॥

मधुवडा कोरवडा । लाडू तिळवयांचा जोडा ।

रुची आला अंबवडा । ठायापुढां वाढिंनला ॥९२॥

पत्रशाकांची प्रभावळी । भात अरुवार जिरेसाळी ।

सूप सोलींव मुगदाळी । गोघृत परिमळी सद्यस्तप्त ॥९३॥

सांजा सडींव गुळयुक्त । एळा मिरें घालूनि आंत ।

पाक केला घृतमिश्रित । सेवितां मुखांत अरुवार ॥९४॥

कथिका तक्राची गोमटी । आम्ररसें भरली वाटी ।

शिखरणी केळांची वाढिली ताटीं । देखोनि लाळ घोंटी अमरेंद्र ॥९५॥

दधि दुग्ध साय साकर । नैवेद्या वाढिले परिकर ।

देव न पाहे उपचार । श्रद्धा श्रीधर तृप्त होय ॥९६॥

सामर्थ्य असलें करावयासी । तरी हे परवडी प्रतिदिवशीं ।

नैवेद्य अर्पावे देवासी । ना तरी पर्वविशेषीं अर्पावे ॥९७॥

उपास्यमूर्ति जे साचार । ते जयंतीस सविस्तर ।

पर्वविशेषीं उपचार । पूजा अपार हरि सांगे ॥९८॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी