प्रतिष्ठया सार्वभौमं, सद्मना भुवनत्रयम् ।

पूजादिना ब्रह्मलोकं, त्रिभिर्मत्साम्यतामियात् ॥५२॥

मामेव नैरपेक्ष्येण, भक्तियोगेन विन्दति ।

भक्तियोगं स लभते, एवं यः पूजयेत माम् ॥५३॥

जो मूर्तिप्रतिष्ठा करुनि ठाये । तो सार्वभौम राज्य लाहे ।

जो देवालय करी स्वयें । तो स्वामी होये तिहीं लोकीं ॥८३॥

जो करी पूजाविधान । तो पावे ब्रह्मसदन ।

ये तीनी जो करी आपण । तो मजसमान ऐश्वर्य पावे ॥८४॥

ऐसे हे तिघे साधक । पोटींहूनि सकामुक ।

कामनेसारखे लोक । ते आवश्यक पावती ॥८५॥

ज्यासी माझें निष्काम भजन । त्याचे प्राप्तीचें निजलक्षण ।

तें अत्यादरें श्रीकृष्ण । स्वानंदें पूर्ण सांगत ॥८६॥

मज मुख्यत्वें जीवीं धरुन । ज्यासी माझें निष्काम भजन ।

निष्कामता जे अनन्य । ते पुरुष जाण मी होती ॥८७॥

तो वर्तमानदेहीं असतां । माझें निजरुप होय तत्त्वतां ।

त्या आम्हां आंतौता । भेद सर्वथा असेना ॥८८॥

करितां निष्काम भजन । भक्त झाला मजसमान ।

’समान’ म्हणावया जाण । वेगळेपणा असेना ॥८९॥

एवं भक्त तो मजभीतरीं । मी भक्ताआंतबाहेरी ।

ऐसे मिळाले परस्परीं । निजभक्तजनावरी नांदत ॥३९०॥

गूळ जेवीं गोडियेसी । कां कल्लोळ जैसा सागरासी ।

ऐशिया निजभक्तीपाशीं । आम्हां तयांसी रहिवासु ॥९१॥

ऐशी निष्काम जो भक्ति करी । तो धन्य धन्य चराचरीं ।;

जो देवाद्विजांची वृत्ति हरी । तो पचे अघोरीं तें ऐक ॥९२॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी