यथा हि भानोरुदयो नृचक्षुषां, तमो विहन्यान्न तु सद्विधत्ते ।

एवं समीक्षा निपुणा सती मे, हन्यात्तमिस्त्रं पुरुषस्य बुद्धेः ॥३४॥

डोळां नांदते दृष्टीसी । तम अवरोधी तियेसी ।

सूर्य उगवूनि तमातें निरसी । परी नवे दृष्टीसी नुपजवी ॥४॥

तेवीं अविद्या क्षोभूनि सबळ । आत्मा नाहीं न करवेच केवळ ।

पुरुष बुद्धीस आणोनि पडळ । मिथ्या द्वैतजाळ दाखवी ॥५॥

तेथ पावल्या शुद्ध ज्ञानासी । अविद्या मळ मात्र निरसी ।

परी नवें उपजवावया आत्म्यासी । सामर्थ्य ज्ञानासी असेना ॥६॥

आत्मा निजप्रकाशेंसीं । ज्ञानाज्ञानातें प्रकाशी ।

तें ज्ञानाज्ञान परमात्म्यासी । कदाकाळेंसीं स्पर्शेना ॥७॥

ज्ञानाज्ञानविकार । अविद्यांतःपाती साचार ।

आत्मा अविद्येहूनि पर । नित्य निर्विकार या हेतू ॥८॥

रात्रि नाहीं सूर्यासी । मा दिवसु काय आहे त्यासी ।

तेवीं ज्ञानाज्ञान आत्म्यासी । कदाकाळेंसीं स्पर्शेना ॥९॥

आत्मा निर्विकार स्वयंज्योती । अलिप्त ज्ञानाज्ञानस्थिती ।

त्या स्वरुपाची सहज प्राप्ती । उद्धवाप्रति हरि सांगे ॥५१०॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी