केचिद्देहमिमं धीराः, सुकल्पं वयसि स्थिरम् ।

विधाय विविधोपायैरथ युञ्जन्ति सिद्धये ॥४१॥

देहो तितुका प्रारब्धाधीन । त्यासी प्रारब्धें जन्ममरण ।

त्या देहासी अजरामरपण । पामर जन करुं पाहती ॥४२॥

त्या प्रारब्धाचें सूत्र पूर्ण । सर्वदा असे काळधीन ।

यालागीं काळकृत जन्ममरण । सर्वांसी जाण सर्वदा ॥४३॥

चौदा कल्प आयुष्य जोडी । त्या मार्कंडेयासी काळ झोडी ।

युगांतीं लोम झडे परवडी । त्या लोमहर्षाची नरदी मुरडिजे काळें ॥४४॥

चतुर्युगसहस्त्र संख्येसी । तो दिवस गणिजे ब्रह्मयासी ।

जो स्त्रजिता सकळ सृष्टीसी । त्यासी काळ ग्रासी स्वबळें ॥४५॥

स्त्रजित्या ब्रह्मयासी काळ पिळी । पाळित्या विष्णूतें काळ गिळी ।

प्रलयरुद्राचीही होळी । काळ महाबळी स्वयें करी ॥४६॥

यापरी काळ अति दुर्धर । नेणोनि अविवेकी नर ।

वांछिती काळजयो पामर । देह अजरामर करावया ॥४७॥

जें जें दिसे तें तें नासे । हे काळ सत्ता जगासी भासे ।

तरी अजरामरत्वाचें पिसें । मूर्ख अतिप्रयासें वांछिती ॥४८॥

थिल्लरींचा तरंग जाण । वांच्छी अजरामरपण ।

तंव थिल्लरासचि ये मरण । तेथ वांचवी कोण तरंगा ॥४९॥

तेवीं संसारचि नश्वर । त्यांतील देह अजरामर ।

करुं वांछिती पामर । उपायीं अपार शिणोनी ॥६५०॥

देह जाईल तरी जावो । परी जीव हा चिरंजीव राहो ।

तदर्थ कीजे उपावो । तैसें अमरत्व पहा हो नरदेहा ॥५१॥

देह केवळ नश्वर । त्यातें अविवेकी महाधीर ।

करुं म्हणती अजरामर । उपायीं अपार शिणोनी ॥५२॥

केवळ काळाचें खाजें देहो । तो अमर करावया पहा हो ।

जो जो कीजे उपावो । तो तो अपावो साधकां ॥५३॥

एवं मूढतेचे भागीं । देहाच्या अमरत्वालागीं ।

शिणोनि उपायीं अनेगीं । हठयोगी नागवले ॥५४॥

परकायाप्रवेशार्थ जाण । शिणले साधितां प्राणधारण ।

एवं धरितां देहाभिमान । योगीजन नाडले ॥५५॥;

देहाचें नश्वरपण । जाणोनियां जे सज्ञान।

ते न धरिती देहाभिमान । तेंचि निरुपण हरि सांगे ॥५६॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी