श्रीशुक उवाच -

इत्युद्धवेनात्यनुरक्तचेतसा, पृष्टो जगत्क्रीडनकः स्वशक्तिभिः ।

गृहीतशक्तित्रय ईश्वरेश्वरो, जगाद सप्रेममनोहरस्मितः ॥७॥

जो ज्ञानियांचा शिरोमणी । जो ब्रह्मचार्‍यां मुकुटमणी ।

जो योगियांमाजीं अग्रगणी । जो सिद्धासनीं वंदिजे ॥९६॥

जो ब्रह्मज्ञानाचा निजनिधी । जो स्वानंदबोधाचा उदधी ।

जो भूतदयेचा क्षीराब्धी । तो शुक स्वबोधीं बोलत ॥९७॥

पांडवकुळीं उदारकीर्ती । कौरवकुळीं तुझेनि भक्ती ।

धर्मस्थापक त्रिजगतीं । ऐक परीक्षिति सभाग्या ॥९८॥

जग जें भासे विचित्रपणें । तें जयाचें लीलाखेळणें ।

खेळणेंही स्वयें होणें । शेखीं अलिप्तपणें खेळवी ॥९९॥

विचित्र भासे जग जाण । ज्याचेनि अंगें क्रीडे संपूर्ण ।

जग ज्याचें क्रीडास्थान । जगा जगपण ज्याचेनि ॥२००॥

ऐसा ’जगत्क्रीडनक’ श्रीकृष्ण । जो ईश्वराचा ईश्वर आपण ।

मायादि तिन्ही गुण । ज्याचेनि पूर्ण प्रकाशती ॥१॥

मायागुणीं गुणावतार । जे उत्पत्तिस्थितिक्षयकर ।

ब्रह्मा आणि हरि हर । तेही आज्ञाधर जयाचे ॥२॥

ऐशिया श्रीकृष्णाप्रती । उद्धवें सप्रेम विनंती ।

केली अतिविनीतस्थितीं । तेणें श्रीपति तुष्टला ॥३॥

बहुतीं प्रार्थिला श्रीकृष्ण । तो आपुलाल्या कार्यार्थ जाण ।

उद्धवें केला विनीत प्रश्न । जगदुद्धरण उपकारी ॥४॥

उद्धवाचिया प्रश्नोक्तीं । तोषोनि तुष्टला श्रीपती ।

सुगमोपायें ब्रह्मप्राप्ती । ते साधनस्थिती सांगेल ॥५॥

भाळेभोळे सात्त्विक जन । सवेग पावती समाधान ।

तो उद्धवप्रश्नें श्रीकृष्ण । सोपें ब्रह्मज्ञान सांगत ॥६॥

ज्ञानमार्गीचे कापडी । जीवें सर्वस्वें घालूनि उडी ।

उद्धवप्रश्नाचे आवडीं । ब्रह्म जोडे जोडी सुगमत्वें ॥७॥

लेऊनियां मोहममतेची बेडी । जे पडिले अभिमानबांदवडीं ।

त्यांचीही सुटका धडफुडी । उद्धवें गाढी चिंतिली ॥८॥

उद्धवाचें भाग्य थोर । प्रश्न केला जगदुपकार ।

तेणें तुष्टला शार्ङगधर । अतिसादर बोलत ॥९॥

दीनोद्धाराचा प्रश्न । उद्धवें केला अतिगहन ।

तेणें संतोषोनि श्रीकृष्ण । हास्यवदन बोलत ॥२१०॥

कृष्णवदन अतिसुंदर । तेंही हास्ययुक्त मनोहर ।

अतिउल्हासें शार्ङगधर । गिरा गंभीर बोलत ॥११॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी