इति सर्वाणि भूतानि, मद्भावेन महाद्युते ।

सभाजयन्मन्यमानो, ज्ञानं केवलमाश्रितः ॥१३॥

उद्धवा तुझें भाग्य अमूप । तूं ज्ञाननिधि कैवल्यदीप ।

सर्व भूतीं माझें रुप । चित्स्वरुप सबाह्य ॥७९॥

यापरी गा सर्वभूतीं । माझ्या स्वरुपाची अनुस्यूती ।

लक्षोनि जो करी भक्ती । नानाव्यक्ती समभावें ॥२८०॥

भिन्न रुप भिन्न नाम । भिन्न स्थिति भिन्न कर्म ।

जग देखतांही विषम । मद्भक्ता सम मद्भावो ॥८१॥

भूतें देखतांही भिन्न । भिन्नत्वा न ये ज्याचें ज्ञान ।

मद्भावें भजे समान । त्यासी सुप्रसन्न भक्ति माझी ॥८२॥

ज्यासी प्रसन्न माझी भक्ति । त्याचा आज्ञाधारक मी श्रीपती ।

जो भगवद्भावें सर्व भूतीं । सुनिश्चितीं उपासक ॥८३॥

आशंका ॥ ’तुझी वेदाज्ञा तंव प्रमाण । अतिशयें पूज्य ब्राह्मण ।

उपेक्षावे असुरजन । चांडाळ जाण अतिनिंद्य ॥८४॥

कर्मभ्रष्ट जे जे लोक । त्यांचें पाहों नये मुख ।

हे वेदमर्यादा देख । तुवांचि निष्टंक नेमिली ॥८५॥

तेथ सर्व भूतीं समान । केवीं घडे भगवद्भजन’ ।

ऐसा विकल्प धरील मन । तरी ऐक महिमान भक्तीचें ॥८६॥

जंव अंधारासीं सबळ राती । तंवचि प्रतिष्ठा दीपस्थिती ।

तेथें उगवल्या गभस्ती । दीपाची दीप्ती असतांचि नाहीं ॥८७॥

तेवीं जंववरी दृढ अज्ञान । तंवचिवरी वेदाज्ञा प्रमाण ।

ज्यासी माझें अभेदभजन । तयासी वेद आपण स्वयें वंदी ॥८८॥

वेद बापुडा तो किती । ज्यासी माझी अभेदभक्ती ।

त्यासी मी वंदी श्रीपती । सदा वशवर्ती तयाचा ॥८९॥

अभेदभक्ति जेथ पुरी । मी नाटिकारु त्याचे घरीं ।

त्याचा संसार माझे शिरीं । योगक्षेम करीं मी त्याचा ॥२९०॥

अभेदभक्तीचें महिमान । तिच्या पायां लागे आत्मज्ञान ।

तेथ वंद्यनिंद्य समसमान । विषमींही जाण विकारेना ॥९१॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी