यावत्सर्वेषु भूतेषु, मद्भावो नोपजायते ।

तावदेवमुपासीत, वाङवनः कायवृत्तिभिः ॥१७॥

आपुला देह घालोनि पुढें । जें जें भूत दृष्टीं आतुडे ।

तेथ भगवद्भावें ठसा पडे । वाडेंकोडें निश्चित ॥४४॥

दृष्टीं पाहतां जें जें भासे । दृष्टीं नातुडतां जें जें दिसे ।

तें तें ज्यासी अनायासें । भासे आपैसें चिद्रूप ॥४५॥

मनाचे कल्पने जें जें आलें । कां कल्पनातीत जें जें ठेलें ।

तें तें ज्यासी अनुभवा आलें । स्वरुप आपुलें मद्रूपत्वें ॥४६॥

कायिक कर्माचार । वैदिक लौकिक व्यापार ।

ते ज्यासी दिसती मदाकार । चराचर मद्रूपें ॥४७॥

जागृतिस्वप्नसुषुप्तीसीं । देखिजे भोगिजे ज्या सुखासी।

तें तें मद्रूप ज्यासी । निश्चयेंसीं ठसावे ॥४८॥

स्वाभाविक जे व्यापार । देहीं निफजती अपार ।

ज्यासी मद्रूपें साचार । निश्चयें निर्धार ढळेना ॥४९॥

ऐशी न जोडतां अवस्था । सर्व भूतीं भगवद्भावता ।

भजावें गा तत्त्वतां । निजस्वार्था लागूनी ॥३५०॥

हे सांडूनि भजनावस्था । नाना साधनीं प्रयास करितां ।

माझ्या अनुभवाची वार्ता । न चढे हाता कल्पांतीं ॥५१॥

ऐसें जाणूनियां आपण । सर्व भूतीं भगवद्भजन ।

करावें निश्चयेंसीं जाण । हे आज्ञा संपूर्ण पैं माझी ॥५२॥

सांडोनि युक्तीची व्युत्पत्ती । धरितां भगवद्भाव सर्वभूतीं ।

येणेंचि माझी सुगम प्राप्ती । जाण निश्चितीं उद्धवा ॥५३॥

माझिये प्राप्तीचें सुगम साधन । उद्धवा तुवां पुशिलें जाण ।

तरी सर्व भूतीं भगवद्भजन । तदर्थ जाण सांगितलें ॥५४॥

हा ब्रह्मप्राप्तीचा उपाव पूर्ण । माझे जिव्हारींची निजखूण ।

सुगमप्राप्तीलागीं जाण । उत्तम साधन सांगितलें ॥५५॥

येणें सुगम ज्ञानस्थिती । येणें सुगम माझी भक्ती ।

येणें सुगम माझी प्राप्ती । जाण निश्चितीं उद्धवा ॥५६॥;

सर्व भूतीं ब्रह्मस्थिती । ज्यासी निश्चयें जाहली प्राप्ती ।

त्याची उपरमे भजनवृत्ती । तेंचि श्रीपती सांगत ॥५७॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी