श्रीवत्साङंक घनश्यामं, तप्तहाटकवर्चसम् ।

कौशेयाम्बरयुग्मेन, परिवीतं सुमङगलम् ॥२९॥

सुन्दरस्मितवक्‍त्राब्जं, नीलकुन्तलमण्डितम् ।

पुण्डरीकाभिरामाक्षं, स्फुरन्मकरकुण्डलम् ॥३०॥

कृष्णमूर्ति स्वच्छ स्वयंभ । अंगीं प्रत्यंगीं बिंबलें नभ ।

तेणें घनश्यामता-शोभ । अतिसप्रभ साजिरी ॥९३॥

आधींच नेटका श्रीकृष्ण । वरी घनश्यामता बाणली पूर्ण ।

तेणें मुसावलें बरवेंपण । लागलें ध्यान नरनारी ॥९४॥

नरनारी बापुडया किती । संन्यासी भुलोनि ठाती ।

विरक्त वेधले परमार्थी । देखोनि मूर्ती कृष्णाची ॥९५॥

देखतां श्रीकृष्णदर्शन । शिवासी लागलें नित्यध्यान ।

पार्वत्याही निजमन । कृष्णार्पण स्वयें केलें ॥९६॥

ऐसें अंगींचें बरवेंपण । त्याहीवरी हास्यवदन ।

साजिरें राजीवलोचन । आकर्ण पूर्ण आरक्त ॥९७॥

मस्तकींचे नीलालक । सुगंधसुमनीं गुंफिले चोख ।

कृष्णीं कृष्णरुप मधुक । कृष्णकेशीं देख विगुंतले ॥९८॥

स्फुरत्कुंडलें मकराकार । ऐसें वर्णिती कविवर ।

परी तीं आकारीं निर्विकार । श्रवणें विकार मावळती ॥९९॥

फावलिया कृष्णश्रवण । आकारविकारां बोळवण ।

ते श्रीकृष्णश्रवणीं पूर्ण । देदीप्यमान कुंडलें ॥२००॥

तप्त सुवर्णासमान । उभय पीतांबर जाण ।

एक कासे विराजमान । दुजा प्रावरण शोभत ॥१॥

ब्रह्मण्यदेवो श्रीकृष्ण । लक्ष्मी डावलूनि पूर्ण ।

दक्षिणांगीं विप्रचरण । श्रीवत्सलांच्छन गोविंद ॥२॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी