अजानता कृतमिदं, पापेन मधुसूदन ।

क्षन्तुमर्हसि पापस्य, उत्तमश्लोक मेऽनघ ॥३५॥

अतिभीत जराव्याध । म्हणे मी पापात्मा अतिअशुद्ध ।

नेणतां घडला हा अपराध । लिंगभेद मज घडला ॥३४॥

जो ईश्वरप्रतिमा उच्छेदी । तो महापापी लिंगभेदी ।

त्या तुज ईश्वरासी म्यां दुर्बुद्धीं । अदृष्टविधीं विंधिलें ॥३५॥

ऐसा मी पापी पापकर्मा । महापापी पापात्मा ।

माझा अपराध करावा क्षमा । पुरुषोत्तमा कृपाळुवा ॥३६॥

तूं कृपाळु त्रिजगतीं । गर्भीं राखिला परीक्षिती ।

गजेंद्राचें अतिआकांतीं । उडी कृपामूर्ती घातली ॥३७॥

पांडव जळतां जोहरीं । तुवां काढिले विवरद्वारीं ।

शेखीं अर्जुनाचा कैवारी । घेशी जुंझारी भीष्मासीं ॥३८॥

द्रौपदीचे अतिसांकडीं । धांवलासी लवडसवडीं ।

तिळभरी न दिसतां उघडी । नेसतीं लुगडीं तूं होसी ॥३९॥

ऐसी कृपाळुत्वाची ख्याती । श्रुतिपुराणें वाखाणिती ।

तुझी उत्तम श्र्लोककीर्ती । ऋषि वर्णिती महासिद्ध ॥२४०॥

नेणतां आचरलों दुष्कर्मा । तें मज करावया क्षमा ।

तूं कृपाळु परमात्मा । पुरुषोत्तमा क्षमाशीळ ॥४१॥

अजामिळ दुराचारी । पुत्रलोभें नाम उच्चारी ।

त्याचे पापाची झाली बोहरी । ऐशी निष्पाप थोरी नामाची ॥४२॥

नामें निष्पाप दुर्मती । नामें निष्पाप पितृघाती ।

नामें दुराचारी तरती । हे निष्पाप ख्याती नामाची ॥४३॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी