अजानता कृतमिदं, पापेन मधुसूदन ।

क्षन्तुमर्हसि पापस्य, उत्तमश्लोक मेऽनघ ॥३५॥

अतिभीत जराव्याध । म्हणे मी पापात्मा अतिअशुद्ध ।

नेणतां घडला हा अपराध । लिंगभेद मज घडला ॥३४॥

जो ईश्वरप्रतिमा उच्छेदी । तो महापापी लिंगभेदी ।

त्या तुज ईश्वरासी म्यां दुर्बुद्धीं । अदृष्टविधीं विंधिलें ॥३५॥

ऐसा मी पापी पापकर्मा । महापापी पापात्मा ।

माझा अपराध करावा क्षमा । पुरुषोत्तमा कृपाळुवा ॥३६॥

तूं कृपाळु त्रिजगतीं । गर्भीं राखिला परीक्षिती ।

गजेंद्राचें अतिआकांतीं । उडी कृपामूर्ती घातली ॥३७॥

पांडव जळतां जोहरीं । तुवां काढिले विवरद्वारीं ।

शेखीं अर्जुनाचा कैवारी । घेशी जुंझारी भीष्मासीं ॥३८॥

द्रौपदीचे अतिसांकडीं । धांवलासी लवडसवडीं ।

तिळभरी न दिसतां उघडी । नेसतीं लुगडीं तूं होसी ॥३९॥

ऐसी कृपाळुत्वाची ख्याती । श्रुतिपुराणें वाखाणिती ।

तुझी उत्तम श्र्लोककीर्ती । ऋषि वर्णिती महासिद्ध ॥२४०॥

नेणतां आचरलों दुष्कर्मा । तें मज करावया क्षमा ।

तूं कृपाळु परमात्मा । पुरुषोत्तमा क्षमाशीळ ॥४१॥

अजामिळ दुराचारी । पुत्रलोभें नाम उच्चारी ।

त्याचे पापाची झाली बोहरी । ऐशी निष्पाप थोरी नामाची ॥४२॥

नामें निष्पाप दुर्मती । नामें निष्पाप पितृघाती ।

नामें दुराचारी तरती । हे निष्पाप ख्याती नामाची ॥४३॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel