दिवि दुन्दुभयो नेदुः, पेतुः सुमनसश्च खात् ।

सत्यं धर्मो धृतिर्भूमेः कीर्तिः श्रीश्चानु तं ययुः ॥७॥

उल्हासले सुरगण । दिवि दुंदुभि त्राहाटिल्या जाण ।

दिव्य सुमनें गगनींहून । वर्षले पूर्ण श्रीकृष्णावरी ॥७१॥

वैकुंठादि स्वर्ग संपत्ती । भूलोका आणिल्या श्रीपतीं ।

तो येतां निजधामाप्रति । आमुच्या आम्हां हातीं देईल वेगीं ॥७२॥

ऐसेनि देव उल्हासोनि । पुनः पुनः वर्षती सुमनीं ।

शिवादि पाहती सावधानीं । अतर्क्य गमनीं हरि गेला ॥७३॥

आम्ही सकळ मायेचे नियंते । आम्ही सर्वद्रष्टे सर्वज्ञाते ।

ऐसा अभिमान होता देवांतें । त्यांसी श्रीकृष्णनाथें लाजविलें ॥७४॥

अलक्ष्य श्रीकृष्णाची निजगती । शंभु स्वयंभू स्वयें नेणती ।

तेणें विस्मित ते होती । आश्चर्य मानिती सुरवर ॥७५॥

देव परमाश्चर्य जंव मानिती । तंव सत्य-धर्म-श्री-धृति-कीर्ती ।

श्रीये समवेत निघती । सांडूनि क्षिती कृष्णलक्षीं ॥७६॥

सत्य-धर्म-श्री-धृति कीर्ती । यांची श्रीकृष्णचरणीं नित्य वस्ती ।

यालागीं कृष्णासवें त्याही निघती । सांडोनि क्षिती तत्काळ ॥७७॥

तूं ऐसें मानिशी परीक्षिती । जे सत्य धर्म श्री धृति कीर्ती ।

निःशेष सांडूनि गेलीं क्षिती । ऐक ते अर्थीं विचार ॥७८॥

मज पाहतां श्रीकृष्णमूर्ती । स्थिरावली ज्याचे चित्तीं ।

तेथ सत्य धर्म श्री धृति कीर्ती । साम्राज्यें वसती कुरुराया ॥७९॥

केवळ भक्तानुग्रही । कृष्ण स्वयें लीलाविग्रही ।

त्या कृष्णाची गती पाहीं । न पडे ठायीं ब्रह्मादिकां ॥८०॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel