संत सोपानदेवांचे अभंग

या काव्यात निर्भीडपणा व परखडपणा व्यक्त होतोच, पण नाममहिमाचे माहात्म्य पटवून देण्यासाठी केलेला प्रयत्न दृग्गोचर होतो.

Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to संत सोपानदेवांचे अभंग