History
Study of the past as it is described in written documents.
जंजाळ
Featured

हि कथा पूर्णपणे काल्पनिक आहे. हिचा वास्तवाशी काहीही संबंध नाही. केवळ एक कल्पनाविलास या सदरातच वाचकांनी या कथेचा आस्वाद घ्यावा.

द कल्प विग्रह
Featured

कल्प विग्रह हि भगवान विष्णूची द्वापार युगात तयार केली गेलेली सर्वात प्राचीन मानवी कलाकृती आहे. आज हि मूर्ती गहाळ झालेली असून तिच्यावर मोठ्या रकमेचे बक्षीस अमेरिकेतील एका संस्थेने जाहीर केले आहे.

सर्टिफिकेट
Featured

वपू काळेनी आपल्या एका कथेत म्हटलेच आहे “सगळे कागद सारखेच त्याला अहंकार चिकटला कि त्याचं सर्टिफिकेट बनतं.” त्यामुळे नम्रता हे सर्वात मोठे सर्टिफिकेट! ते कोणत्याही विद्यापीठात प्राप्त करता येत नाही.

இந்தியாவில் உள்ள பெருநகரங்கள்
Featured

இந்தியாவில் உள்ள பெருநகரங்கள் பற்றி ஒவ்வொன்றாக விரிவாக இங்கு காண்போம்.

இந்திய நகரங்கள்
Featured

இந்திய நகரங்கள் பற்றி ஒவ்வொன்றாக விரிவாக இங்கு காண்போம்.

இந்தியாவில் உள்ள தீவு நகரங்கள்
Featured

இந்தியாவில் உள்ள தீவு நகரங்கள் பற்றி விரிவாக இங்கு காண்போம்.

வோடரேவு கடற்கரை, பிரகாசம், ஆந்திரப் பிரதேசம்
Featured

ஆந்திரப் பிரதேசத்தில் உள்ள வோடரேவு கடற்கரை பற்றி விரிவாக இங்கு காண்போம்.

ராமகிருஷ்ணா கடற்கரை, விசாகப்பட்டினம், ஆந்திரப் பிரதேசம்
Featured

விசாகப்பட்டினத்தில் உள்ள ராமகிருஷ்ணா கடற்கரை பற்றி விரிவாக இங்கு காண்போம்.

புதுச்சேரி கடற்கரை
Featured

புதுச்சேரி கடற்கரை பற்றி விரிவாக இங்கு காண்போம்.

பீமுனிப்பட்டினம் கடற்கரை, ஆந்திரப் பிரதேசம்
Featured

ஆந்திரப் பிரதேசத்தில் உள்ள பீமுனிப்பட்டினம் கடற்கரை பற்றி விரிவாக இங்கு காண்போம்.

பண்டைய இந்தியாவில் காடுகள்
Featured

பண்டைய இந்தியாவில் காடுகள் பற்றி விரிவாக இங்கு காண்போம்.

இந்தியாவில் காடுகளின் பரவல்
Featured

இந்தியாவில் காடுகளின் பரவல் பற்றி விரிவாக இங்கு காண்போம்.

இந்தியாவில் உள்ள மலைக் காடுகள்
Featured

இந்தியாவில் உள்ள மலைக் காடுகள் பற்றி விரிவாக இங்கு காண்போம்.

மேற்கு இமயமலை அல்பைன் புதர் மற்றும் புல்வெளிகள்
Featured

மேற்கு இமயமலை அல்பைன் புதர் மற்றும் புல்வெளிகள் பற்றி விரிவாக இங்கு காண்போம்.

இந்தியாவில் வன மண்
Featured

இந்தியாவில் வன மண் பற்றி விரிவாக இங்கு காண்போம்.

இந்தியாவில் உள்ள புராணக் காடுகள்
Featured

இந்தியாவில் உள்ள புராணக் காடுகள் பற்றி விரிவாக இங்கு காண்போம்.

கிழக்கு இந்தியாவில் காடுகள்
Featured

கிழக்கு இந்தியாவில் காடுகள் பற்றி விரிவாக இங்கு காண்போம்.

இந்தியாவில் ஒதுக்கப்பட்ட காடுகள்
Featured

இந்தியாவில் ஒதுக்கப்பட்ட காடுகள் பற்றி விரிவாக இங்கு காண்போம்.

தென்னிந்தியாவில் உள்ள காடுகள்
Featured

தென்னிந்தியாவில் உள்ள காடுகள் பற்றி விரிவாக இங்கு காண்போம்.

வட இந்தியாவில் காடுகள்
Featured

வட இந்தியாவில் உள்ள காடுகள் பற்றி விரிவாக இங்கு காண்போம்.

கிழக்கு இமயமலை அல்பைன் புதர் மற்றும் புல்வெளிகள்
Featured

கிழக்கு இமயமலை அல்பைன் புதர் மற்றும் புல்வெளிகள் பற்றி விரிவாக இங்கு காண்போம்.

இந்தியாவில் சதுப்புநிலம்
Featured

இந்தியாவில் சதுப்புநிலம் பற்றி விரிவாக இங்கு காண்போம்.

இந்தியாவில் உள்ள பாலைவனங்கள் மற்றும் செரிக் புதர் நிலங்கள்
Featured

இந்தியாவில் உள்ள பாலைவனங்கள் மற்றும் செரிக் புதர் நிலங்கள் பற்றி விரிவாக இங்கு காண்போம்.

கோவ்லாங் கடற்கரை, சென்னை, தமிழ்நாடு
Featured

தமிழ்நாட்டில் சென்னையில் உள்ள கோவ்லாங் கடற்கரை பற்றி விரிவாக இங்கு காண்போம்.

சிகரிம் சாகர் கடற்கரை, தமிழ்நாடு
Featured

தமிழ்நாட்டில் உள்ள சிகரிம் சாகர் கடற்கரை பற்றி விரிவாக இங்கு காண்போம்.

தமிழ்நாட்டின் கன்னியாகுமரியில் உள்ள கடற்கரைகள்
Featured

தமிழ்நாட்டின் கன்னியாகுமரியில் உள்ள கடற்கரைகள் பற்றி விரிவாக இங்கு காண்போம்.

மகாபலிபுரம் கடற்கரை, சென்னை, தமிழ்நாடு
Featured

தமிழ்நாட்டில் சென்னையில் உள்ள மகாபலிபுரம் கடற்கரை பற்றி விரிவாக இங்கு காண்போம்.

ராமேஸ்வரம் கடற்கரை, தமிழ்நாடு
Featured

தமிழ்நாட்டில் உள்ள ராமேஸ்வரம் கடற்கரை பற்றி விரிவாக இங்கு காண்போம்.

இந்தியாவில் வன தாவரங்கள்
Featured

இந்தியாவில் வன தாவரங்கள் பற்றி விரிவாக இங்கு காண்போம்.

இந்தியாவில் உள்ள காடுகளின் வகைகள்
Featured

இந்திய காடுகளின் வகைகள் பற்றி ஒவ்வொன்றாக விரிவாக இங்கு காண்போம்.