ABHAY SHARAD BAPAT
I am a banker, live in pune my story book it self is my introduction
सायनाईड
Featured

रहस्य कथा

खुनाची वेळ
Featured

रहस्य कथा

दॅट्स ऑल युवर ऑनर
Featured

रहस्य कथा

इंग्रजी वाक्प्रचार आणि त्याचा अर्थ

इंग्रजी भाषेतील सुरस आणि चमत्कारिक वाक्प्रचार त्याचा अर्थ आणि त्याचा वापर कसा करायचा याविषयी चे पुस्तक. या पुस्तकाचे सर्वाधिकार लेखक अभय बापट यांचे स्वाधीन आहेत.

ऑब्जेक्शन ओव्हर रुल्ड
Featured

रहस्यकथा

सायलेन्स प्लीज
Featured

रहस्य कथा

साक्षीदार
Featured

पाणिनी पटवर्धन या कथा नायकाची नवीन रहस्य कथा. हि कथा धारावाहिक स्वरूपांत प्रसिद्ध होणार आहे.

आरोपी
Featuredहोल्ड अप

पहिल्याच प्रकरणा पासून कोर्ट सीन्स. पाणिनीला पुरून उरणारी एक साक्षीदार. गाडीवर सिग्नलला पडलेला दरोडा. दरोडेखोर हाच पाणिनीचा अशिल.

सावध

मराठी रहस्य कथा

मर्डर वेपन

रहस्य आणि कोर्ट रूम सीन्स युक्त कादंबरी.