आस्तिक्यं दाननिष्ठा च अदम्भो ब्रह्मसेवनम् ।

अतुष्टिरर्थोपचयैर्वैश्यप्रकृतयस्त्विमाः ॥१८॥

वैश्याचे प्रकृतीसी जाण । अर्थतृष्णा अतिगहन ।

जाहलिया कोट्यानुकोटी धन । तृष्णा परिपूर्ण हों नेणे ॥७६॥

`आस्तिक्य' अर्थसंचयासी । द्वीपींहूनि द्वीपांतरासी ।

नाना वस्तु ने विश्वासेंसी । साधावया अर्थासी भावार्थी ॥७७॥

कां वेदशास्त्रीं अतिविश्वासी । हें मुख्यत्वें `आस्तिक्य' वैश्यासी ।

वेदें लिहिल्या स्वधर्मासी । नव्हे उदासी अणुमात्र ॥७८॥

वैश्याचें स्वधर्माचरण । नेमेंसीं द्यावें नित्यदान ।

प्राणान्त मांडल्या जाण । दानखंडण हों नेदी ॥७९॥

परलोकप्राप्तीचें कारण । `ब्राह्मणाची सेवा' जाण ।

ब्राह्मणआज्ञा परम प्रमाण । विशेष जाण गुरुसेवा ॥१८०॥

वेदशास्त्रार्थ प्रमाण । सद्‍गुरु परब्रह्म जाण ।

तद्‌रूपें देखावे ब्राह्मण । सेवेसी प्राण अर्पावा ॥८१॥

मी मान्य होईन अतिश्रेष्ठां । कां लौकिकीं जोडावी प्रतिष्ठा ।

ऐशी जे दांभिक निष्ठा । वैश्या वरिष्ठा स्पर्शेना ॥८२॥

सांडूनियां धूर्तपण । निर्लोप `निर्दंभ' जाण ।

विप्रसेवेसी वोपिती प्राण । हें मुख्य लक्षण वैश्याचें ॥८३॥

येणेंचि परमार्थप्राप्ती । सत्य जाण वैश्ययाती ।

हे स्वाभाविक गा प्रकृती । जाण निश्चितीं वैश्याची ॥८४॥

आतां शूद्राचिया प्रकृती । त्रिविध कर्मांची पैं प्राप्ती ।

तेही सांगेन मी तुजप्रती । ऐक निश्चितीं उद्धवा ॥८५॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी