सहस्रनामावली

हिंदू देवी देवतांची एक हजार नावे म्हणजेच सहस्त्रनामावली. हिंदू धर्मिय रोज सकाळी संध्याकाळी या नावांचा जप करतात.

संकलितसंकलित साहित्य.
Please join our telegram group for more such stories and updates.

Books related to सहस्रनामावली


सहस्रनामावली