ओवी गीते : समाजदर्शन

अशिक्षीत स्त्रीयांनी, स्त्रीयांचे समाजातील स्थान काय आहे, ते ओव्यांतून वर्णिले आहे.

स्तोत्रेस्तोत्रे