समर्थ रामदास

समर्थ रामदास रचीत गीते

स्तोत्रेस्तोत्रे

Books related to समर्थ रामदास


विष्णूच्या आरत्या

समर्थ रामदास स्वामी लिखित

शंकराच्या आरत्या

समर्थ रामदास स्वामी लिखित

आत्माराम

समर्थ रामदास कृत. "आत्माराम दासबोध । माझे स्वरूप स्वतःसिद्ध ॥" असे श्रीसद्गुरुनाथ श्रीसमर्थांच्या श्रीमुखातीलच शब्द आहेत. ते ह्या लहानशा परंतु परमार्थाचा अचूक उपाय सांगणाऱ्या ग्रंथाचे महत्त्व दर्शविण्यास पुरेसे आहेत.

चतुर्दश मारूती स्तोत्रे

समर्थ रामदास स्वामी लिखित

समर्थ रामदास

समर्थ रामदास रचीत गीते