बिटकॉईन विषयी थोडेसे

बिटकॉइन हे एक वर वेगळ्या प्रकारचे डिजिटल चलन आहे आणि हल्ली चलनावावर असलेली सरकारी मक्तेदारी त्यामुळे संपुष्टांत येऊ शकते.

Vikram RathodVikram is a Hindi author. He has published 2 books in Hindi.