लग्नातील उखाणे

लहान लहान पण यमकबद्ध अशा वाक्यरचनेतून स्त्रिया आपल्या पतीचे नाव कुशलतेने गुंफून घेतात, त्या प्रकाराला उखाणा म्हणतात. ही प्रथा महाराष्ट्रीय विवाहात अत्यंत लोकप्रिय आहे. लग्नातील नवऱ्यासाठी व नववधूसाठी लागणारे उखाणे.

संकलितसंकलित साहित्य.

Books related to लग्नातील उखाणे


अरेंज मेरेज मध्ये मुलीला कसे इम्प्रेस कराल ?

प्रेम विवाह करायचा असेल तर तिला कसे इम्प्रेस कराल हे तर सर्वश्रुत आहे. सगळी कडे ह्याच्या टिप्स आहेत पण जर तुम्हाला अरेंज मेरेज मध्ये सुद्धा मुलगी भेटत नसेल तर आमच्या ह्या टिप्स तुम्हाला फार फायदेशीर वाटतील.

लग्नातील उखाणे

लहान लहान पण यमकबद्ध अशा वाक्यरचनेतून स्त्रिया आपल्या पतीचे नाव कुशलतेने गुंफून घेतात, त्या प्रकाराला उखाणा म्हणतात. ही प्रथा महाराष्ट्रीय विवाहात अत्यंत लोकप्रिय आहे. लग्नातील नवऱ्यासाठी व नववधूसाठी लागणारे उखाणे.

पत्नीला खुश कसे ठेवाल

तुमच्या लग्नात पूर्वीची चव नाही राहिली ? ह्या युक्त्या वापरून तुम्ही आपल्या पानीला खुश करू शकाल आणि लग्नात नवीन जिब भरू शकाल.