गीतेतील विशिष्ट ७ श्लोक

भगवदगीतेतील मोक्ष, देव देवता आणि परमेश्वर या संदर्भातील विविध अध्यायातील काही (एकमेकांशी परस्पर संबंध असणाऱ्या) श्लोकांचा एकत्रित सलग भावार्थ

Nimish Navneet SonarArtist, Creative, Leader, Literateur, Motivator, Retaliative, Sensual, Versatile, Witty