गणेश मंत्र

गणपती देवाची आराधना केल्याने अर्थ, विद्या, बुद्धी, विवेक, यश, प्रसिद्धी, सिद्धी सहज प्राप्त होते. संकटे आणि बाधा दूर होतात.

Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to गणेश मंत्र


नवसाला पावणारे गणपती- भाग ४
मध्वमुनीश्वर कृत गणपतीचीं पदें
नवसाला पावणारे गणपती- भाग ३
नवसाला पावणारे गणपती- भाग ५
गणेश स्थापना पूजा विधी
नवसाला पावणारे गणपती- भाग २
नवसाला पावणारे गणपती- भाग १
श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती
गणेश चतुर्थी व्रत
गणेश पूजा विधी 1
गणेशोत्सव