लालबागचा राजा

लालबागचा राजा हा महाराष्ट्रातील मुंबईतील सार्वजनिक गणपती आहे. हा गणपती नवसाला पावणारा असल्याची भाविकांमध्ये समजूत रूढ आहे.

Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to लालबागचा राजा


नवसाला पावणारे गणपती- भाग ४
मध्वमुनीश्वर कृत गणपतीचीं पदें
नवसाला पावणारे गणपती- भाग ३
नवसाला पावणारे गणपती- भाग ५
गणेश स्थापना पूजा विधी
नवसाला पावणारे गणपती- भाग २
नवसाला पावणारे गणपती- भाग १
गणेश चतुर्थी आरती पॉकेटबुक
श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती
गणेश चतुर्थी व्रत
गणेश पूजा विधी 1