भजन : भाग १

भजन हे मुळात देव किंवा देवीची स्तुती करण्यासाठी गायिले जाणारे गाणे आहे. साधारणपणे भारतीय पध्दतीत उपासना करताना भजने म्हटली जातात. भजन मंदिरात सुद्धा गायली जातात.

संकलितसंकलित साहित्य.
Please join our telegram group for more such stories and updates.

Books related to भजन : भाग १


भजन : भाग १
साईबाबा
श्री साई बाबा भजन, अभंग