नमस्कार केला मुनि येकदंता । तया नंतरे सद्गुरु साधुसंतां ।
जया नावडे लेशही ते अहंता । म्हणोनी मुनी वंदितो त्या महंता॥१॥

रतीचा पती जीववीला तयानें । तिची राखिली संकटी लाज यानें ।
स्वभक्तांसि जो देता राज्ययानें । कराव जनस्थानिंचे राज्य यानें ॥ २॥

जनस्था- निंचा देव तोषी जगासी। झुगारूनि दे मोदकाच्या ढिगासी।
स्वयें उद्धरी जो खगांसी मृगांसी । मना मुक्त होसी जरी त्यासी गासी ॥३॥

गणा- धीश जो हा भृगुक्षेत्रवासी । मनातीत तो सर्व विघ्ने विनासी ।
स्वभ- तासि जो देतसे जीवरासी । करी मुक्त संसारिंच्या जीवरासी ॥४॥

युगे लोटली आजि आला घरासी।पुन्हा आजि सांभाळिली लाज कैसी।
जया चिंतितो देव कैलासवासी । पहा दारणेच्या तटीं चिद्विलासी॥५॥

पहा गौतमी- च्या तटीं मोरयासी।कसे शोभतें आसन मोर यासी ।
सदा....चिंतिती थोर यासी । म्हणोनी भजा त्या सख्या सोयऱ्यासी ॥ ६॥

मजा रे भजा मूर्ति चिंतामणीची । त्यजारे त्यजा ज्यर्थ चिंता मनींची ।
क्षुधाबाप हा मुख्य गोवर्धनींची । दयापूर्ण होईल त्या स्वर्धनीची ॥ ७ ॥

फिरे नित्य बैसोनिया नीळकंठी । सुखें त्रिस्थळीमाजि त्या काळ कंठी ।
करी साखळ्या शोभते माळ कंठीं । कवी त्यापुढे नाचतो वाळवंटीं॥८॥

जन्ही जन्मले लोक या कलींत । तन्ही फार होती सुखी त्रिस्थळींत ।
भवाब्धीसि घेऊनियां अंजुळीत । पिती मान्य होतील मुक्तावळींत ॥९॥
 
गणेशासि वाहीन गंगाजळासी । समीन सिंदूर दूर्वादळासी ।
तयाला उणें काय त्या मंगळासी । म्हणे नाथ तो मान्य भूमंडळासी ॥१०॥

मध्वनाथ कवि सादर वर्णी । आयको कपिल सर्वहि कर्णी ।
ज्यासि आवडि बहू शमिपर्णी । तो कृपा करू सुधाकरवर्णी ॥११॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to मध्वमुनीश्वर कृत गणपतीचीं पदें


थोर संतकवी मध्वमुनीश्वर
९६ कुळी मराठा
मध्वमुनीश्वर कृत गणपतीचीं पदें
नवसाला पावणारे गणपती- भाग ४
नवसाला पावणारे गणपती- भाग ३
नवसाला पावणारे गणपती- भाग ५
खलील जिब्रानच्या निवडक कथा
झोंबडी पूल
संतांच्या जीवनातील प्रेरक प्रसंग -भाग दुसरा
नवसाला पावणारे गणपती- भाग २
नवसाला पावणारे गणपती- भाग १