सकळाआधीं पूजा करिती जन ज्याची ।
ज्याच्या नामें नासति विघ्ने सकळांचीं ॥
भजतां वारी जो भक्तांचे भवओझें ।
त्याच्या चरणीं निश्चळ राहो मन माझें ॥ १ ॥

शुंडादडे करितो खंडण दैत्यांचें ।
दंताघाती दळ संहारी कुजनांचें ॥
माथा शेंदुर वरि दूर्वांकुर साजे ।
त्याच्या चरणीं निश्चळ राहो मन माझे ॥ २ ॥

ज्याचें आखू वाहन शोभे रणरंगीं ।
देवासाठी जो असुरांचे बळ भंगी॥
येवो वाचे चवदा भुवनें जो गाजे
त्याच्या चरणीं निश्चळ राहो मन माझें ॥ ३ ॥

ज्याच्या कानीं नंचळतेचा बहु चाळा ।
ज्याचे कंठीं शोभति मुक्ताफळमाळा ॥
हातीं पाशांकुशवैभव साजे ।
त्याच्या चरणी निश्चळ राहो मन माझें ॥ ४ ॥

ज्याच्या पोटी चवदा भुवनें ही वसती ।
वेदी शास्त्री ज्याला लंबोदर म्हणती॥
मांदे कांसे पीत पीतांबर साजे ।
त्याच्या चरणीं निश्चळ राहो मन माझें ॥५॥

ज्याच्या उरू जानू वर्तुळ पाटरिया ।
ज्याच्या चरणी पुष्कळ धुळघुळ घागरिया ॥
थयथय शब्दं नाचतसे जो निजबोधे ।
त्याच्या चरणी निश्चळ राहो मन माझें ॥ ६ ॥

ज्याच्या सत्ते शंकर जाले त्रिपुरारि ॥
ज्याच्या सत्तें विष्णु भवभंजनकारी ॥
ज्याच्या सत्तें ब्रह्मा भुवनें ही करितो ।
ज्याच्या सत्तें शेष शिरिं धरणी धरितो ॥ ७॥

ज्याच्या सत्तें गिरिजा महिषासुर मारी।
ज्याच्या सत्तें मन मुक्तिसि अधिकारी ।
ज्याच्या सत्तेवांचुनि कांहीही नुमजे ।
त्याच्या चरणीं निश्चळ राहे मन माझें ॥८॥

विघ्नईशा, विघ्नविनाशा, विबुधेशा ।
शेंदुर वाढे हेरंबा तू जगदीशा ॥
भक्ताधीना भक्तवत्सला, गणराया ।
सिद्धीबुद्धीप्राणनाथ, वंदू पाया॥९॥

आज्ञा द्यावी मध्वमुनीश्वर कविवीरे ।
हेरंबस्तोत्र जपाया मत्तमयूरे ।
अर्चन करितां सिद्धीसह जो गण नाचे ।
त्याच्या चरणीं निश्चळ राहो मन माझें॥१०॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to मध्वमुनीश्वर कृत गणपतीचीं पदें


थोर संतकवी मध्वमुनीश्वर
९६ कुळी मराठा
मध्वमुनीश्वर कृत गणपतीचीं पदें
नवसाला पावणारे गणपती- भाग ४
नवसाला पावणारे गणपती- भाग ३
नवसाला पावणारे गणपती- भाग ५
खलील जिब्रानच्या निवडक कथा
झोंबडी पूल
संतांच्या जीवनातील प्रेरक प्रसंग -भाग दुसरा
नवसाला पावणारे गणपती- भाग २
नवसाला पावणारे गणपती- भाग १