अनंत कल्याण गुणैकसिंधो ॥
विनायकाधीश्वर सुप्रसिद्ध ।
हेरंब लंबोदर मां प्रसीद ॥१॥

हेरंब लंबोदर भालचंद्रा ।
विनायका तूं गुणरत्नसांद्रा ।
श्रीमध्वनाथा करुणासमुद्रा ।
शोभे तुझी मंगलरूपमुद्रा ॥ २॥

भोगूर गोवर्धन नासिकी हो ।
या त्रिस्थळीमाजि निदासकी हो ॥
घेऊनियां अंकुश पाश कीहो ।
करीतसे संकट नाश कीहो ॥३॥

गोदावरीच्या तटिं दिव्य हस्ती ।
गोवर्धनीं नांदत पद्महस्ती॥
जो वंदीला देवगणी समस्तीं ।
तो पूजीला म्यां कमळी प्रशस्तीं ॥ ४ ॥

विनायकें आणुनि स्वस्थळासी ।
तोडूनियां संशयशृंखलासी ॥
पाजूनियां गौतमिच्या जळासी ।
दिले मला चिन्मय त्या फळासी ॥५॥

तपोवना- च्या अति संनिधी हो ।
भोगूरिचा देव दयानिधी हो॥
जो दुष्ट दैत्यांस बळे वधी हो ।
दासा न दे अंतर तो कधीं हो ॥६॥

तपोवनी नांदत रेणुका हे ।
जे भक्तवत्साप्रति धेनुकाहे ।
ते शारदा शांभवि अंबिका हे।
प्रसन्न जाली कवि त्रिंबका हे ॥७॥

 

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to मध्वमुनीश्वर कृत गणपतीचीं पदें


थोर संतकवी मध्वमुनीश्वर
९६ कुळी मराठा
मध्वमुनीश्वर कृत गणपतीचीं पदें
नवसाला पावणारे गणपती- भाग ४
नवसाला पावणारे गणपती- भाग ३
नवसाला पावणारे गणपती- भाग ५
खलील जिब्रानच्या निवडक कथा
झोंबडी पूल
संतांच्या जीवनातील प्रेरक प्रसंग -भाग दुसरा
नवसाला पावणारे गणपती- भाग २
नवसाला पावणारे गणपती- भाग १