टेक मराठी

ई-दिवाळी अंक - तंत्रज्ञान आणि मराठीला जोडणारा मंच. याचा कार्यभाग, निखील कदडी व पल्लवी कदडी हे टेक मराठीचे संस्थापक पाहतात. निखील व पल्लवी हे software क्षेत्रात कार्यरत असून ते “Krishna Infosoft” ह्या कंपनीचे सह-संस्थापक आहेत. गेले ४ वर्षे या क्षेत्रात ते कार्यरत आहेत.

संकलितसंकलित साहित्य.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to टेक मराठी


आरंभ : मार्च २०२१
टेक मराठी
आरंभ : फेब्रुवारी २०१९
दिवाळीच्या पूजनात समावेश करा या १२ गोष्टींचा
आरंभ : सप्टेंबर २०२०
आरंभ : डिसेंबर २०२०
आरंभ : सप्टेंबर २०१८
आरंभ: जून-जुलै २०१८
दिवाळी / दीपावली
आरंभ : ऑगस्ट २०१८
आरंभ: मार्च 2019