गंभीर विनोदी चर्चा

मिस्टर विनोद विरंगुळे, मिस्टर गंभीर विचारे, मिस चर्चा गुऱ्हाळे या तीघांचे जे प्रताप किंवा संवाद किंवा वाद असतील त्याला आपण म्हणूया "गंभीर विनोदी चर्चा"

Nimish Navneet SonarArtist, Creative, Leader, Literateur, Motivator, Retaliative, Sensual, Versatile, Witty