गरुड पुराण- सफल होण्याचे उपाय

गरुड पुराण हा ग्रंथ सामन्यत: रामायण आणि महाभारत यांसारखा प्रचलित नाही कारण मरणोत्तर मिळणाऱ्या शिक्षांचे वर्णन यात केले आहे. परंतु हा ग्रंथ न वाचल्याने या शिक्षांपासून कसे वाचावे हेदेखील वाचनातून सुटते. चला वाचूया गरुड पुराणात दिलेले सफल होण्याचे मार्ग

Comments
Mihir Doifode

Love it.

Please login to comment. Click here.

It is quick and simple! Signing up will also enable you to write and publish your own books.

Please join our telegram group for more such stories and updates.

Books related to गरुड पुराण- सफल होण्याचे उपाय


गरुड पुराण- सफल होण्याचे उपाय