नलदमयंती

महाभारतातील हे एक अप्रतिम उपाख्यान आहे. यातील अद्भुत भाग सोडून जर कोणी पटकथा लिहिली तर एक सुंदर सिनेमा बनेल. अद्याप माझ्या माहितीप्रमाणे कोणी केलेला नाही.या कथेत अद्भुत भाग पुष्कळ आहे मात्र तरीहि काही नवीन दृषिकोनातून लिहिता येईल असे वाटल्यामुळे आपल्या प्रतिसादांची प्रतीक्षा आहेच

Please join our telegram group for more such stories and updates.

Books related to नलदमयंती


how to be more assertive? in marathi
यशाची प्रभावी दशसूत्री
प्रेरणादायी गोष्टी 1
बाळशास्त्री जांभेकर
नलदमयंती