सर्वांत निर्दय स्त्रिया

स्त्रियांना दया आणि करूणा यांचे प्रतीक मानले जाते. परंतु त्यांच्या आतील छोटासा वाईटपणा देखील संकटांचे डोंगर उभे करू शकतो. इथे काही अशाच स्त्रियांची माहिती आपण पाहणार आहोत, ज्या स्त्रिया कित्येक अपराधी पुरुषांना देखील लाजवतील.

Please join our telegram group for more such stories and updates.

Books related to सर्वांत निर्दय स्त्रिया


Detective Alpha and the moonlight murder
भयकथा: त्या वळणावर..
भयकथा: तुला पाहते रे!
जगातील सर्वात जास्त काळ चालणाऱ्या खुनांचे खटले
कथा क्रूर पत्नींच्या
सर्वांत निर्दय स्त्रिया
खुनाची वेळ